İnsan Kaynakları Politikamız

Gürpa Gürtekin Pazarlama ve Ticaret A. Ş. olarak 40 yılı aşkın tecrübemiz ve etik ilkelerimiz ışığında, merkezine insani değerleri alan bir yaklaşımla çalışmaktayız. Dünden bugüne gerçekleşmekte olan tüm şirket faaliyetlerimizin temelindeki en değerli kaynakların, emek ve iş gücü olduğunu inanmaktayız. Şirket olarak objektif kriterlere göre yönetimi sağlamak ve dil, din, ırk ayırt etmeksizin evrensel değerler çerçevesinde kadrolaşmak, insan kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çalışanlarımızın fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri, bilgi birikimlerini bizlerle paylaşırken katılımcı bir yönetim politikası ile her birimimizi izlemeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

Gürpa, kaliteli ve görevlerinin gerektirdiği beceriye sahip, çalıştığı alanda eğitimli ve deneyimli insan gücünü bünyesine kazandırmayı, aynı zamanda eğitici ve öğretici bir çalışma düzeniyle çalışanlarının gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir. Şirketimiz etkin bir motivasyon ve iletişim ortamı sağlamayı, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi, objektif yaklaşımla yüksek performansı ödüllendirmeyi ve karşılıklı anlayış düzeniyle çalışmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

Çalışma Prensiplerimiz

Gürpa olarak çalışma prensiplerimizin en temelinde etik değerlere ve hukuka uygunluk, insan hakları ve fırsat eşitliğine duyarlılık ilkeleri yer almaktadır. Şirketimiz hiçbir koşulda kişilerin cinsiyetine, ırkına, etnik köken ve inançlarına, milliyetine, ekonomik ve sosyal yaşam koşullarına dair ayrımcılık gözetmemektedir. Hukuk ilkelerine bağlı olarak, yurtiçinde ve yurtdışında çalıştığımız bölgelerin tüm bürokratik kurallarına uygun faaliyetler göstermekteyiz. Dürüstlük ve şeffaflık başta olmak üzere, evrensel insani değerlere sadık, hiçbir kişisel ya da şirket çıkarına hizmet etmeyen, bütünüyle yüksek iş ahlakı ilkelerine inanan bir anlayışla çalışmaktayız. Bir aile şirketi geleneği olarak nesilden nesile aktarmayı hedeflediğimiz bu değerler çerçevesinde, kurumsallaşma ve yeni nesil işletme anlayışına da eş zamanlanarak rekabet hukuku, etik kurallar ve kamuya yönelik sorumluluklar noktasında da duyarlılığımızı hassasiyetle sürdürmekteyiz.

Tüm müşterilerimize ait bilgileri kişisel veri koruma sorumluluklarına uygun şekilde korur ve gizliliklerine özen göstermekteyiz. Doğa dostu ilkeyle çalışan bir ekip olarak, gerçekleşmekte olan şirket faaliyetlerimizin hem insana hem de tüm canlılara karşı sorumluluklarını yerine getirmesini ivedilikle dikkate almakta, çalışma prensiplerimize her durum ve koşulda sadık kalmayı hedeflemekteyiz.